Công ty TNHH – SX – TM & DV Phú Lạc Khang tiền thân là cơ sở sản xuất Phú Lạc Khang, hình thành vào năm 2003, tại TP.HCM, Việt Nam. Đến 08/2005, công ty Phú Lạc Khang chính thức được thành lập.

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 150 Lít

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 180 Lít

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 250 Lít

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 500 Lít

Máy Nươc Nóng NL Không Khí 500 Lít

Máy Nươc Nóng NL Không Khí 1000 Lít

Máy Nươc Nóng NL Không Khí 1500 Lít

Video