Kính mờ

Công ty Phú Lạc Khang sản xuất các loại kính mờ từ 3ly tới 12 ly theo yêu cầu của khách hàng

Thông tin tư vấn về sản phẩm

Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0777.300.300 – 0799.300.300 Hoặc 028.37661553